Членами КС "Агат" можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які проживають у  Чернівецькій області.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для вступу в спілку необхідно:

    подати заяву та після прийняття відповідного рішення сплатити:                  - вступний внесок в розмірі  - 200,00 грн.;

        - обов'язковий пайовий внесок в розмірі - 100,00 грн. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основні права членів кредитної спілки:

- брати участь у вирішенні будь-яких питань діяльності спілки;

- отримувати інформацію про  рішення  органів  управління  та  про         фінансовий стан спілки;

- брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;

- вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;

- одержувати від кредитної спілки кредити та користуватись іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;

- одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;

- вийти з членів кредитної спілки.

       


ЦІНА/ТАРИФИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ДЕПОЗИТИ:

  1. Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок"ЛІНІЯ" - 16 % річних.
  2. Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок "КЛАСИЧНИЙ" - 16 % річних
  3. Строковий внесок (вклад)  на депозитний рахунок  "ВЕСНЯНИЙ" - 16 % річних
  4. Строковий внесок (вклад)  на депозитний рахунок  "ТРАВНЕВИЙ" - 32 % річних
  5. Строковий внесок (вклад)  на депозитний рахунок  "ШВИДКІ ГРОШІ" - 12 % річних

 

КРЕДИТИ:

 

1.   Споживчий кредит  - "Універсальний":

 

-  при отриманні першого кредиту в КС «Агат» - 60 % річних;

   - при отриманні другого та наступних кредитів в КС «Агат» - 55 % річних. Можливість отримання другого та наступних кредитів за процентною ставкою 55% річних надається члену кредитної спілки за умови, що його перший кредит діяв більше 6 місяців.

 

2.  Споживчий кредит  «Кредитна лінія» - 55 % річних;

 

3Споживчий кредит на ведення особистого селянського госпо-дарства  - 48 % річних                           

 

 


Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору про надання споживчого кредиту

 

o    інформація про особу, яка надає фінансові послуги, включаючи:

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адресу, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг, а саме: Кредитна спілка «Агат», місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Шептицького,23 контактний телефон (0372) 57-64-64, моб. (096) 462-85-46 адреса електронної пошти ks-agat@ukr.net

б) те, що отримання фінансової послуги не пов'язано з необхідністю отримання Клієнтом посередницьких послуг;

в) відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Дату державної реєстрації: 17.04.2007р., Дату запису: 17.04.2007р.,

Номер запису: 1038102000004356

г) інформацію щодо включення Кредитної спілки «Агат» до відповідного державного реєстру фінансових установ, а саме: Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (серія КС  № 831    дата видачі 25.09.2007р.);

ґ) інформацію щодо наявності в Кредитній спілці «Агат», яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги, а саме: Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (початок дії ліцензії 20.04.2017, строк дії ліцензії - безстрокова, тип ліцензії - дійсна, розпорядження Нацкомфінпослуг №       1228 від 20.04.2017 року);

д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги, а саме: Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua;

o   інформація про фінансову послугу – надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який є споживчим, включаючи загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити член кредитної спілки, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;

o   договір про надання фінансових послуг, який включає:

а) наявність у Споживача права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

б) строк, протягом якого Споживача може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

в) наявність у Споживача права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

г) порядок внесення змін та доповнень до договору;

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди Споживача фінансової послуги;

те, що базою розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок) є зокрема сума наданого кредиту.

o     механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

- шляхом звернення споживача (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб, зокрема, до Національного банку України;

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

o  наслідки прострочення виконання Споживачем зобов’язань із сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, що застосовуються чи стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит, а саме:

а) у разі прострочення виконання зобов’язань із сплати платежів за договором про споживчий кредит, позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за таким договором має сплатити Кредитній спілці пеню, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання – простроченої заборгованості за кредитом та нарахованими процентами за кожен день прострочення виконання. Пеня встановлюється у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу;

o  те, що Кредитна спілка не залучає до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію та здійснює врегулювання простроченої заборгованості з дотриманням вимог Статті 25 Закону України „Про споживче кредитування” щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

o   право споживача на звернення до Національного банку України щодо недотримання вимог Кредитною спілкою, а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості, та надає інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб