Кредитна спілка «Агат» була заснована згідно рішення установчих зборів від 3 квітня 2007 року та зареєстрована як юридична особа 17 квітня 2007 року, як фінансова установа – 25 вересня 2007 року.

          Кредитна спілка – це організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення власних потреб у власному кредитуванні та наданні фінансових послуг.

       Однією з переваг кредитної спілки в тому, що всі її члени мають рівні права, в тому числі при голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового чи інших внесків.

     Кредитна спілка «Агат» з вересня 2010 року є дійсним членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, а також з березня 2016 року є членом Української об’єднаної кредитної спілки.  

     Кредитна спілка є небанківською фінансовою установою. Свою діяльність кредитна спілка «Агат» здійснює відповідно до Законів України „Про кредитні спілки”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, „Про споживче кредитування”, Постанови Правління НБУ № 100 від 05.10.2021 року „Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування”, Постанови Правління НБУ № 113 від 03.11.2021 року „Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)”, Постанови Правління НБУ № 114 від 05.11.2021 року „Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами”, іншого законодавства України та свого Статуту.