Кредитна спілка «Агат»

повідомляє, що чергові загальні збори  членів  спілки  відбудуться  09 жовтня  2022 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Чернівці, вул. Шептицького, 23.

Порядок денний зборів:

1. Затвердження порядку денного.

2. Затвердження звітів органів управління Спілки за 2021 рік.

3.Визначення незалежного аудитора для підтвердження річної звітності КС «Агат» за 2022 рік.

4.Затвердження річної фінансової звітності та звітних даних КС «Агат» за 2021 рік .

5. Розподіл нерозподіленого доходу за 2021 рік.

6.Затвердження бюджету кредитної спілки на 2022 рік.

7.Внесення змін до статуту КС «Агат», Положень про: Спостережну раду, Правління, Кредитний комітет, Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції.

8. Затвердження політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, Політики винагороди, відповідно до вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.

9.Обрання членів та резерву спостережної ради та ревізійної комісії

10.Різне.

Пропозиції та зауваження щодо порядку денного просимо подати до 05 жовтня 2022 року.

Спостережна рада  КС «Агат»


       ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ              КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ "АГАТ"

 

- діяльність по залученню фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного іх повернення; 

Можливі умови по залученню активів:

1) з правом довнесення частини суми Вкладу протягом дії договору і без права зняття частини суми Вкладу протягом дії договору;                                              2) без права довнесення частини суми Вкладу протягом дії договору і без права зняття частини суми Вкладу протягом дії договору; 

3) з правом довнесення частини суми Вкладу протягом дії договору і з  правом зняття частини суми Вкладу протягом дії договору.

 

- діяльність по наданню кредитів членам кредитної спілки.

Можливі умови кредитування:

1)  кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3) кредит з періодичною сплатою процентів та основної суми кредиту незмінними сумами платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

 

 

        Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи

        Дата реєстрації: 17.04.2007р.

        № запису: 10381020000004356

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

        Дата видачі: 25.09.2007р.

        Реєстраційний номер: 14102062

        Серія та номер свідоцтва: КС №831 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Контактна інформація органу, який здійснює державне

регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг.

 

Національний банк України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська,        9,  телефон:  0 800 505 240,   електронна   пошта:   nbu@bank.gov.ua,   веб-сайт

https://bank.gov.ua/.

    Для  подання   письмових   звернень   громадян:  вул.  Інститутська,   11-б,

                                                           м. Київ-8, 01601